لیست پایان نامه ها
ردیف عنوان پایان نامه مقطع نام دانشجو تاریخ دفاع
1    عملکرد و خصوصیات هیدرولیکی قطره چکانها و لوله های تراوا در فشارها و دماهای مختلف    کارشناسی ارشد    مجید علی حوری فیض آبادی    1999-09-23
2    برآورد فرسایش و رسوب حوضه آبخیز تنگ کنشت با مدلهای تجربی MPSIAC و EPM به کمک GIS    کارشناسی ارشد    سعید راستگوشهرستانی    2004-03-07
3    تهیه الگوهای توزیع زمانی بارش ایران و پهنه بندی کشور بر اساس الگوهای حاصل    کارشناسی ارشد    ابوذر حاتمی یزد    2006-02-20
4    مطالعه و مدیریت و برنامه ریزی منابع آب دشت ازغند، با استفاده از مدل WEAP    کارشناسی ارشد    طلا یزدان پناه    2007-06-26
5    پهنه بندی سیلاب با استفاده از سلولهای ذخیره جریان    کارشناسی ارشد    گلاره فراهی    2007-09-23
6    پیش بینی میزان ریزش باران با استفاده از شبکه های عصبی    کارشناسی ارشد    نجمه خلیلی    2006-09-20
7    مدیریت سیلاب شهری با استفاده از مدل هیدرولیکی Mike SWMM و طراحی حوضچه تاخیری    کارشناسی ارشد    محمد تاج بخش    2008-08-25
8    بررسی کیفیت آب در لایه‌های رقومی مخازن سدها با استفاده از مدل DYRESM (مطالعه موردی سد طرق)    کارشناسی ارشد    مصطفی خیامی    2007-12-24
9    طراحی دریچه های سد    کارشناسی    زهرا طوفانی نژاد    1999-06-22
10    یافتن و بررسی برنامه های هیدرولیکی از شبکه اینترنت    کارشناسی    محمد باربد    2000-06-21
11    چگونگی کنترل سیلاب شهری    کارشناسی    مهدی کریمی    2000-06-21
12    رسوب گذاری در کانالها    کارشناسی    بهاره اسکندری تربقان    2000-11-21
13    بررسی سازه های استهلاک انرژی    کارشناسی    مهین گلمکانی    2001-06-22
14    سرریز جانبی    کارشناسی    مجید حامد امیرداد    2001-06-22
15    سازه های تخلیه سیلاب در سدها 1    کارشناسی    مهدی کاویان    2001-06-22
16    سازه های تخلیه سیلاب در سدها 2    کارشناسی    محمد فرامرز    2001-07-23
17    سیلابها و انتخاب سیلاب طرح    کارشناسی    المیرا یالبند    2001-06-22
18    دریچه ها و شیرهای سدها    کارشناسی    محمود محمدرضاپورطبری    2001-06-22
19    بررسی روشهای رسوب زدایی از مخازن سدها    کارشناسی    حسین حکمتی فر    2006-07-23
20    سدهای خاکی    کارشناسی    سیدحسین مهدیزاده    2002-07-23
21    انواع مخازن تامین آب    کارشناسی    مهدی نظری    2002-07-23
22    کاربرد Hydro GIS در پهنه بندی سیلاب    کارشناسی    سیدمجتبی قدمی    2003-02-20
23    برنامه نرم افزاری طراحی سیستمهای آبیاری    کارشناسی    میثم قضایی    2003-02-20
24    مهندسی رودخانه    کارشناسی    احمد واحدیان    2003-05-22
25    روشهای انتخاب و انواع پمپها در ایران    کارشناسی    عسگر قربانی یزن اباد    2003-05-22
26    بهینه سازی ایستگاههای پمپاژ    کارشناسی    محمد سلطانی اصل    2003-05-22
27    روشهای تعیین کانالهای پایدار    کارشناسی    روح اله کشت کار    2003-08-23
28    مقایسه روشهای تعیین گرادیان افت انرژی در لوله های حامل مواد جامد    کارشناسی    مریم عبداله پور    2003-08-23
29    تخلیه رسوبات از مخازن سدها بروش فیزیکی    کارشناسی    مهدی کرمی مقدم    2004-08-22
30    جلوگیری از فرسایش در پایین دست حوضچه آرامش    کارشناسی    سیدمرتضی سیدیان شاهرودی    2004-08-22
31    آب مجازی    کارشناسی    حامد ارشدی    2005-08-23
32    بررسی اثرات زیست محیطی سدها    کارشناسی    محسن پوررضابیلندی    2005-08-23
33    نشت یابی در سیستم های آبرسانی شهریسرریزها    کارشناسی    حامد سرکرده    2006-08-23
34    سرعت نشست رسوبات غلظت بالا    کارشناسی    سیده ثریا میرهاشمی    2006-08-23
35    تعیین ضریب آبگذری سرریزهای کانالی    کارشناسی    محمدرضا مختاری    2008-02-20
36    بررسی انتقال و گرفتگی رسوب در سیستم جدید آبگیری از کف رودخانه با استفاده از محیط متخلخل تراوا    کارشناسی ارشد    بنیامین نقوی    2008-12-16
37    ارائه مدلهای رگرسیونی چند متغیره برآورد رسوب در حوزه های شمال استان خراسان    کارشناسی ارشد    حسن ناظریان    2006-02-06
38    بررسی آزمایشگاهی سیستم تخلیه کننده تحتانی سدها (مطالعه موردی سد نرماشیر بم)    کارشناسی ارشد    نوشین صادقی    2009-01-17
39    رسوب در کانالهای آبیاری    کارشناسی    مرتضی ماروسی    2007-04-21
40    طراحی و تست مدل سر ریز سیفونی    کارشناسی    مهدی ولی زاده    2004-08-20
41    سیستمهای باستانی تامین اب در مناطق خشک و نیمه خشک    کارشناسی    فرید فریدانی بردسکن    2009-09-23
42    بررسی عملکرد طوق و شکاف در کاهش آبشستگی پایه پل    کارشناسی ارشد    حسین شریعتی    2009-09-22
43    بررسی برخی تاثیرات الیاف بر بتن    کارشناسی    ساره زرگر    2009-10-24
44    تعیین معادله بهینه حمل رسوب در حوزه فاروب رومان نیشابور    کارشناسی ارشد    محسن بیگی    2009-09-22
45    بررسی آبدهی مدل های مختلف تخلیه مخزن یک سد زیرزمینی در حالت های ثقلی و پمپاژ به کمک مدل عددی    کارشناسی ارشد    محمد محمدمیرزایی قالی باف    2009-09-22
46    تدوین الگوریتمهای فرایند طراحی شبکه های تحت فشار توزیع آب حسب تقاضا    کارشناسی ارشد    سعید حمزه کانلو    2009-09-22
47    بررسی مدلهای محاسبه گرادیان افت بار در انتقال هیدرولیکی مواد جامد در لوله افقی    کارشناسی    فرشته سرورزاده    2009-10-23
48    بررسی افت فشار در لوله ها    کارشناسی    بابک الهی نیا    2009-06-07
49    بررسی اثر زاویه، طول و فاصله آب شکن محافظ بر کاهش میزان آبشستگی اطراف دماغه تکیه گاه پل در دو ساحل کانال مرکب    کارشناسی ارشد    محمد سعادت نیا    2010-01-09
50    شبیه سازی پرش هیدرولیکی روی بستر مواج با مدل عددی Fluent    کارشناسی ارشد    سیدعلیرضا فرومند    2010-03-06
51    معادلات توزیع سرعت در کانالهای روباز و رابطه آن با تنش برشی    کارشناسی    احسان کرابی    2010-09-22
52    نشت از کانال و معادلات حاکم بر آن    کارشناسی    ناصر دهقانیان    2010-09-22
53    پروژه ساخت و تجهیز سد کارون 3    کارشناسی    علی دانشوری    2010-09-22
54    بررسی عدم قطعیت حجم رسوب مخازن سدها(مطالعه موردی سد دوستی)    کارشناسی ارشد    سیدمحمد کالوندی    2010-09-22
55    تخمین تنش برشی موضعی در مقاطع عرضی دلخواه با در نظر گرفتن تغییرات زبری    کارشناسی ارشد    کمال الدین صابری    2010-12-13
56    مقایسه آنالیز دوبعدی و سه بعدی تراوش از سدهای خاکی با استفاده از نرم افزارهای SEEP/Wو SEEP/3D (مطالعه موردی سدهای مخزنی شیان، خان آباد و هاله)    کارشناسی ارشد    نیلوفر یاراحمدی    2011-03-01
57    مقایسه نرم افزار sewer cad با روشهای پهنه بندی الگوریتم ژنتیک    کارشناسی ارشد    سارا مدهوشی مزرعی    2011-03-12
58    بررسی عملکرد توام صفحات دوگانه و شکاف در کنترل آبشستگی موضعی اطراف پایه پل استوانه ای    کارشناسی ارشد    محسن مظلوم خراسانی    2012-01-07
59    مطالعه پارامترهای هیدرولیکی موثر بر جریان انحرافی در آبگیری زیرسطحی    کارشناسی ارشد    رضا رستمی جونقانی    2012-02-13
60    مطالعه پارامترهای فیزیکی موثر بر جریان منحرف شده در آبگیری زیر سطحی با استفاده از مدل آزمایشگاهی    کارشناسی ارشد    رامین منصوری    2012-01-30
61    بررسی جامع انتقادی مدل های آبشستگی پایه پل    کارشناسی ارشد    محسن قنواتی    2012-04-24
62    بررسی جامع و انتقادی مدل های آبشستگی پایین دست سازه های آبی    کارشناسی ارشد    سمیرا علیلو    2012-05-19
63    رابطه نشت با محیط تر درکانال های ذوزنقه ای با شیب جانبی متفاوت    کارشناسی ارشد    بهزاد شیری سه کرکان    2012-06-09
64    منشا یابی رسوبات با استفاده از عناصر نادر خاکی در رودخانه    کارشناسی ارشد    علی اصغر قدیمی    2012-03-13
65    تعیین مکان های مستعد برای استحصال آب باران(مطالعه موردی: حوضه آبخیزدوآبی کلات)    کارشناسی ارشد    زهره آبشناسان    2013-01-28
66    بررسی هیدرولیکی مجاری تخلیه رسوبات با تکیه بر مدل سازی دینامیکی مخزن    کارشناسی ارشد    محمدرضا کشاورز    2013-01-07
67    مطالعه تاثیر تغییر هندسه سرریز و افزایش تعداد سیکل بر ضریب تخلیه سرریزهای جانبی منقاره‌ای و نیم دایره‌ای    کارشناسی ارشد    حامد زاهدی خامنه    2012-04-22
68    شبیه سازی سه بعدی جریان روی سرریر های جانبی منقاری با استفاده از نرم افزار Fluent    کارشناسی ارشد    علی بیحقی کندری    2013-01-30
69    بررسی مشخصه های پرش هیدرولیکی بر روی بستر زبر درشت دانه    کارشناسی ارشد    بهجت میرزنده دل    2012-09-20
70    برآورد عرض کانال پایدار با الگو¬های آماری چندمتغیره    کارشناسی ارشد    ندا یوسفی    2013-09-14
71    روش‌های تجربی برآورد تبخیر و تعرق واقعی سالانه در مقیاس بزرگ» به کمک «تبخیر و تعرق برآوردی از مدل SWAT» در دشت نیشابور    کارشناسی ارشد    زهرا حمیدی کاریزنوئی    2013-09-19
72    بررسی شکست سد با استفاده از توابع چند متغیره ، مطالعه موردی سد تبارک اباد    کارشناسی ارشد    مهسا نوری    2013-11-23
73    مدل سازی آزمایشگاهی رسوب کف در رودخانه های مناطق خشک و نیمه خشک    کارشناسی ارشد    اشکان آل بویه    2013-12-22
74    طراحی بهینه دال بتنی حوضچه های آرامش بر اساس فشارهای هیدرودینامیکی وارد بر کف (مطالعه موردی: سد سیاه بیشه)    کارشناسی ارشد    فاطمه کاظمی    2014-01-29
75    طراحی بهینه سیستم کنترل سیل با استفاده از روش‌های تصمیم‌گیری چندمعیاره(مطالعه موردی حوزه آبریز رودخانه کن)    کارشناسی ارشد    اعظم صفایی دلویی    2014-06-18
76    طراحی دریچه فلپ اصلاح شده با مدل ازمایشگاهی    کارشناسی ارشد    علی ربیعی مقدم    2014-09-24
77    پهنه بندی خطر سیل گرفتگی با استفاده از مدل هیدرولیکی HEC- RAS و سیستم اطلاعات جغرافیایی GIS و مقایسه نتایج آن با نرم افزار CES ( مطالعه موردی : رودخانه زشک)    کارشناسی ارشد    انسیه عباس پور محمدآباد    2015-01-21
78    مدلسازی کیفی مخزن سد دوستی با استفاده از مدل دو بعدی (مطالعه موردی: سد دوستی)    کارشناسی ارشد    آرزو حسیبی    2015-06-13
79    بررسی و مقایسه آزمایشگاهی پوشش های کف برای کنترل سیلاب شهری    کارشناسی ارشد    حمیدرضا رحیمی    2015-09-12
80    تعیین ضریب مقاومت جریان‎ ‎کانال مرکب بااستفاده از مدل رگرسیونی چندمتغیره    کارشناسی ارشد    معصومه یگانه بزایه    2016-01-27
81    برآورد بار رسوبی معلق رودخانه ها، به کمک تعدیل منحنی سنجه بر اساس مدل های چند متغیره داده های آب و هوایی حوضه (مطالعه موردی: رودخانه اترک بالایی و میانی)    دکتری تخصصی    محمدرضا اکبرزاده    2016-03-12
82    محاسبه آورد رسوب به مخزن سد طرق و برآورد عمر مفید سدبا استفاده از نرم افزار sednet    کارشناسی ارشد    مهدیس رهنما    2016-01-20
83    مطالعه اثر زبری و برخورد جت روی مشخصات و کنترل پرش هیدرولیکی    دکتری تخصصی    مهدی دستورانی    2016-08-23
84    استفاده از آب شور دریا در عوض آب شرب برای مصارف کشاورزی    کارشناسی    مرضیه حسین زاده    2016-09-21
85    ( بررسی راهکارهای کاهش تبخیر از سطح مخازن و سدها    کارشناسی    امین بیگی    2016-09-21
86    کاربرد گیاهان در تصفیه آب و فاضلاب    کارشناسی    نجیبه جعفری    2016-09-21